Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys

Kiinteistökehitys on uusien innovatiivisten hankemallien luomista ja toteuttamista yhdistäen sekä uutta että vanhaa. Tärkeä ominaisuus on kyseenalaistaa kaikki perinteinen toimintatapa ja kehittää uusia yhdisteltyjä toimivia ratkaisuja yhdessä asiakkaiden / loppukäyttäjien kanssa.

Kokemuksemme koko kiinteistön elinkaaren hallinnasta auttavat ratkaisemaan toimivat ja energiataloudelliset hankemallit.Kiinteistökehityspalveluiden tarkoitus on kehittää tontti/tontit kiinteistö/kiinteistöt nykytarpeen mukaisesti tuottavaksi kohteeksi aina analyysi- ja konseptivaiheesta toteutukseen ja joko samanaikaisesti tai toteutuksen jälkeen kohteen myyntiin tuottoarvokohteena loppusijoittajalle. Tarvittavat erikoispalvelut ostetaan strategisilta yhteistyökumppaneilta.

Tarjoamme kiinteistökehityspalveluita yksityisille ihmisille, yrityksille, yhteisöille, rahastoille sekä julkisille sektorille.